As Gaeilge

Liturgical Resources in Irish

Liotúirgí as Gaeilge

A Aithreacha agus a Phobal Dé,

        

Léachtaí Gaeilge

Ár nÁthair

Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naofar d'ainm,
go dtaga do ríocht,
go ndéantar do thoil ar an talamh,
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin,
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.

Amen.

Sé do Bheatha a Mhuire

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná,
Agus is beannaithe toradh do bhroinne; Íosa.
A Naomh-Mhuire,
a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
anois, agus ar uair ár mbáis.

Amen.

Glóir don Athair

Glóir don Athair,
agus don Mhac,
agus don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ó thús,
mar atá anois agus mar a bheas go brách,
le saol na saol.

Amen.

Lúireach Phádraig

Críost liom,
Críost romham,
Críost i mo dhiaidh,
Críost ionam,
Críost ar mo lámh dheas,
Críost ar mo lámh chlé,
Críost i mo chuideachta
is cuma cá dtéim,
Críost mar chara agam,
anois is go buan.

Magnificat

Mórann m'anam an Tiarna,
agus rinne mo spiorad gairdeas i nDia mo Shlánaitheoir.
Óir dhearc sé le fabhar ar ísle a bhanóglaigh;
mar féach, déarfaidh na glúine uile feasta gur méanar dom.
Óir rinne an Té atá cumhachtach nithe móra dom agus is naofa a ainm,
agus tá a thrócaire ó ghlúin go glúin
dóibh seo ar a mbíonn a eagla.
Thaispeáin sé neart a láimhe:
scaip sé an dream a bhí uaibhreach i smaointe a gcroí.
Leag sé prionsaí óna gcathaoireacha,
agus d'ardaigh sé daoine ísle;
Líon sé lucht an ocrais le nithe fónta,

Paidir na Maidine

A Dhia, tá grá agat dom.
Bíonn tú liom de lá is d'oíche.
Ba mhaith liom grá a thabhairt duit
Gach nóiméad den lá.
Ba mhaith liom tú a shásamh.
A Athair, cabhraigh liom.


Amen.

Paidir na hÓiche

A Dhia, a Athair, molaim thú
As ucht do chineáltais liom inniu.
As ucht mo chairde molaim thú,
Agus as an teaghlach a thug tú dom.
I ndorchadas na hoíche cosain mé
Solas na maidine go bhfeice mé.

Amen.

Altú Roimh Bhia

Beannacht ó Dhia orainne

atá ag suí chun boird le chéile.
Beannacht ar an mbia a ithimid inniu.
Beannacht ar na lámha a d'ullmhaigh dúinn é.
Beannacht ó Dhia dílis orainn féin.


Amen.

Subscribe to RSS - As Gaeilge
© 2004-2015 Archdiocese of Dublin - Designed and developed by GetOnline